Facebook Wolne miejsca !!

Przedszkole językowe hiszpański – angielski

 

W uczeniu się języków obcych dzieci mają przewagę nad dorosłymi. Przedszkolaki posiadają większą plastyczność organów wymowy, spontaniczność, brak lęku przed mówieniem, zdolność szybkiego przystosowywania się do nowych sytuacji, chęć podejmowania ryzyka, ciekawość świata, radość eksperymentowania, ufność i aktywność, a przy tym nieograniczony czas wolny. Dzieci w wieku przedszkolnym mają zdolność przyswajania języka bez analizowania jego systemu gramatycznego i z natury odrzucają formalne podejście do nauki.

 

Nauka odbywa się poprzez zabawę z innymi dziećmi, poprzez kontekst sytuacji.

 

Nasze przedszkole posiada i wykorzystuje bogaty zestaw różnorodnych materiałów dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego oraz hiszpańskiego dzieci przedszkolnych. Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, aby w życzliwej atmosferze proces nauczania był ciekawym odkryciem i ekscytującą przygodą. Wykorzystuje przy tym dziecięcy entuzjazm, humor i zabawę. Bez zbędnego wgłębiania się w skomplikowane zagadnienia lingwistyczne dzieci poznają język angielski, osłuchują się z nim i chętnie podejmują dalszą naukę.

W okresie przedszkolnym najłatwiej opanować również prawidłową wymowę w języku obcym.  W późniejszym okresie wpływ języka ojczystego i nawyki językowe są znacznie silniejsze, zanika również tzw. okres bezakcentowy.