Facebook Wolne miejsca !!

Celem naszego przedszkola jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego  dziecka dla ułatwienia „startu” w życie szkolne, a także danie im solidnych podstaw umożliwiających osiąganie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej. Pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, rozwijamy dziecięce talenty.

 

  W pracy z dziećmi wykorzystujemy skuteczne metody pedagogiczne służące wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka, rozbudzając jego aktywność twórczą i zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości

 

Dlaczego Nasze przedszkole ?

Efektywne nauczanie

Efektywne nauczanie

Edukacja w Przedszkolu Małe Bambino wyposaży naszych przedszkolaków w umiejętności, które w przyszłości pomogą zrealizować ważne cele, nauczą korzystać z dóbr dynamicznie rozwijającego się świata i żyć w zgodzie ze sobą.
Językowość

Językowość

Stawiamy na edukację bilingwalną. Realizujemy program edukacyjny w języku polskim oraz języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się cały dzień. Dodatowo wprowadzamy edukację w jezyku hiszpańskim.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dla celów bezpieczeństwa wszystkie sale są monitorowane. Lokal spełnia wszystkie wymogi architektoniczne, sanitarne oraz ppoż obowiązujące w Unii Europejskiej, gwarantując bezpieczne i higieniczne warunki dla przedszkolaków.