Facebook Wolne miejsca !!

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest gwarancją prawidłowego rozwoju dziecka i bardzo istotnym elementem jego dobrego

i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. W naszym przedszkolu istnieje system informowania rodziców o postępach dzieci, planach pracy na dany dzień, miesiąc i kalendarz pracy na cały rok.

Rodzice otrzymują bieżące krótkie informacje  o tym co działo się z ich dzieckiem w przedszkolu, o jego radościach i troskach przy odbiorze dziecka, bezpośrednio od nauczyciela. Bieżące informacje dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacji przedszkola wysyłane są w formie elektronicznej oraz wywieszane są na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup lub na ogólnej tablicy. Najważniejsze wydarzenia i ich zapowiedzi są zawsze umieszczane na stronie przedszkola w aktualnościach.

Dlaczego Nasze przedszkole ?

Efektywne nauczanie

Efektywne nauczanie

Edukacja w Przedszkolu Małe Bambino wyposaży naszych przedszkolaków w umiejętności, które w przyszłości pomogą zrealizować ważne cele, nauczą korzystać z dóbr dynamicznie rozwijającego się świata i żyć w zgodzie ze sobą.
Językowość

Językowość

Stawiamy na edukację bilingwalną. Realizujemy program edukacyjny w języku polskim oraz języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się cały dzień. Dodatowo wprowadzamy edukację w jezyku hiszpańskim.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dla celów bezpieczeństwa wszystkie sale są monitorowane. Lokal spełnia wszystkie wymogi architektoniczne, sanitarne oraz ppoż obowiązujące w Unii Europejskiej, gwarantując bezpieczne i higieniczne warunki dla przedszkolaków.