Facebook Wolne miejsca !!

Ramowy rozkład dnia w  Przedszkolu Niepublicznym MAŁE BAMBINO

 

Dla dzieci 3-4 letnich

w roku szkolnym 2019/2020

w godzinach: 7.00 – 17.00 

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej 

 

7.00 – 8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

8.00 –  9.15 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itp. Praca wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym. Obserwacje pedagogiczne. Zabawy ruchowe z wybranym rodzajem ruchu.

9.15 – 9.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

9.30 – 9.50 ŚNIADANIE

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9.50 – 10.00 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności samoobsługowe w WC i łazience, mycie zębów, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

10.00 – 12.20 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE, / POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Jedno zajęcie wynikające z planu pracy nauczyciela. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych

i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką

i literaturą. Zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

12.20 – 12.30 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności porządkowe i kulturalno – higieniczne w WC i łazience.

12.30 – 13.00 OBIAD

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

13.00 – 13.15 ODPOCZYNEK POOBIEDNI

Słuchanie bajek, czytanie książek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki, ćwiczenia artykulacyjne.

13.15 – 14.45 ZAJĘCIA DODATKOWE

14.45 – 15.00  PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

15.00 – 15.15 PODWIECZOREK

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.15 – 16.00 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM / ZABAWY DOWOLNE W SALI

Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry stolikowe, układanie puzzli, memory, zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, samorzutna aktywność dzieci.

16.00 – 17.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami

 

Dla dzieci 5-6 letnich

w roku szkolnym 2019/2020

w godzinach: 7.00 – 17.00

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 

7.00 – 8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

8.00  – 9.15 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itp. Praca wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym. Obserwacje pedagogiczne. Zabawy ruchowe z wybranym rodzajem ruchu. Zestaw ćwiczeń porannych.

9.15 – 9.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

9.30 – 9.50 ŚNIADANIE

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9.50 – 10.00 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności samoobsługowe w WC i łazience, mycie zębów, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

10.00 – 12.20 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE, / POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Dwa zajęcia wynikające z planu pracy nauczyciela. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką

i literaturą. Zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

12.20 – 12.30 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności porządkowe i kulturalno – higieniczne w WC i łazience.

12.30 – 13.00 OBIAD

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

13.00 – 13.15 ODPOCZYNEK POOBIEDNI

Słuchanie bajek, czytanie książek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki, ćwiczenia artykulacyjne.

13.15 – 14.45 ZAJĘCIA DODATKOWE

14.45 – 15.00  PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

15.00 –  15.15 PODWIECZOREK

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.15 – 16.00 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM / ZABAWY DOWOLNE W SALI

Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry stolikowe, gry planszowe, układanie puzzli, memory. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, samorzutna aktywność dzieci.

16.00 – 17.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

 

 

Dlaczego Nasze przedszkole ?

Efektywne nauczanie

Efektywne nauczanie

Edukacja w Przedszkolu Małe Bambino wyposaży naszych przedszkolaków w umiejętności, które w przyszłości pomogą zrealizować ważne cele, nauczą korzystać z dóbr dynamicznie rozwijającego się świata i żyć w zgodzie ze sobą.
Językowość

Językowość

Stawiamy na edukację bilingwalną. Realizujemy program edukacyjny w języku polskim oraz języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się cały dzień. Dodatowo wprowadzamy edukację w jezyku hiszpańskim.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dla celów bezpieczeństwa wszystkie sale są monitorowane. Lokal spełnia wszystkie wymogi architektoniczne, sanitarne oraz ppoż obowiązujące w Unii Europejskiej, gwarantując bezpieczne i higieniczne warunki dla przedszkolaków.